Here you can see all 16 full time drivers including all replacement drivers!Team #DodgeViper

noogit πŸ‡¬πŸ‡§Β 
(#77 GasMonkey Viper)
Ecki1987 πŸ‡©πŸ‡ͺΒ 
(#87 GasMonkey Viper)

Team #BMWM6

diemann πŸ‡¦πŸ‡ΉΒ 
(#101 Monster Energy M6)
XHugMeX πŸ‡¬πŸ‡§
(#14 Monster Energy M6)

Team #AstonMartinVantage

FLAECKI67 πŸ‡¨πŸ‡­
(#4 GranTurismo Vantage)
FlipFlip1 πŸ‡©πŸ‡ͺ
(#7 Polyphony Digital Vantage)

Team #ChevroletCorvette

Mforce πŸ‡³πŸ‡±
(#13 Zippo Corvette)
antz1980 πŸ‡¬πŸ‡§
(#10 Zippo Corvette)

Team #LexusRCF

DriftKingHenrik πŸ‡ΊπŸ‡ΈΒ 
(#69 Lexus RCF)
barkx_ πŸ‡©πŸ‡ͺ
(#3 Lexus Gazoo Racing RCF)

Team #McLaren650S

dmartinch_3 πŸ‡ͺπŸ‡Έ
(#33 Vodafone 650S)
sergipiza πŸ‡ͺπŸ‡Έ
(#20 Vodafone 650S)

Team #MercedesAMG

f-stracke27 πŸ‡©πŸ‡ͺ
(#27 Deutsche Post AMG)
chickenguy02 πŸ‡©πŸ‡ͺ
(#21 Deutsche Post AMG)

Team #NissanGTR

FGRacing0610 πŸ‡©πŸ‡ͺ
(#67 Motul GT-R)
alfotron πŸ‡³πŸ‡±Β 
(#5 Mobil 1 GT-R)